2.1 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวกลาง

One comment on “2.1 การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวกลาง

  1. ทำให้ ทราบเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวกลาง ว่าเป็นอย่างไร

การแสดงความเห็นถูกปิด