มโนทัศน์แห่งอนาคต

ภาพจากเว็บ  www.matichonbook.com

         จะดีแค่ไหนถ้าคุณมีหุ่นยนต์ไว้ทำงานแทน   สามารถย้อนเวลากลับไปยังอดีตได้รักษาโรคมะเร็งได้โดยไม่ต้องผ่าตัด  หรือเป็นหนุ่มสาวตลอดกาล   ทั้งหมดนี้และอีกหลายสิ่งซึ่งคาดไม่ถึงกำลังจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอีกเพียงร้อยปีข้างหน้า  โดยมีรากฐานมาจากการปฏิวัติควอนตัมการปฏิวัติเชิงชีวโมเลกุลและการปฏิวัติคอมพิวเตอร์

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณร่วมเดินทางสู่อนาคต  ไปพร้อมเหล่านักวิทยาศาสตร์เปี่ยมวิสัยทัศน์ใน มโนทัศน์แห่งอนาคต โดย นักฟิสิกส์ชื่อดังเจ้าของผลงาน จักรวาลคู่ขนาน บอกเล่าผลการวิจัยล่าสุดจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกถึงความก้าวหน้าในการค้นคว้า ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราและโฉมหน้าโลกในศตวรรษที่ 21 ไปอย่างสิ้นเชิง และบางสิ่งก็กำลังเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ !!!!!!

เป็นหนังสือน่าอ่านอีกเล่ม  เล่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุมีผล   การที่ผู้แต่งเป็นนักฟิสิกส์ ทาให้หนังสือน่าเชื่อถือและน่าอ่านมากๆ  ใครอยากรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก็หามาอ่านกันนะครับ

ข้อมูลจาก  http://www.se-ed.com