วีดีโอ

การใช้งานแผนที่ดาว


จากเว็บ http://www.youtube.com/watch?v=-g3ehBLN8F0#

โฆษณา

One comment on “การใช้งานแผนที่ดาว

  1. นาย จิรพัส กำลังรัมย์ เลขที่27 ม.6/9

    หมุนแผ่นกลมให้ช่องวันที่และเดือนตรงกับขีดตัวเลขบอกชั่วโมงที่ต้องการดูดาวแล้วจึงยกแผนที่ดาวขึ้น เพื่อเทียบกับดาวบนท้องฟ้าโดยให้ทิศของแผนที่ดาวตรงกับทิศของท้องฟ้าจริง ผู้ดูดาวต้องรู้ทิศของตนเอง

การแสดงความเห็นถูกปิด