ตำนานดาวตอนที่ 3 เริ่มต้นสงครามไทแทน

ภาพจากเว็บ  variety.phuketindex.com

                      หลังจากที่ โครนัส เทพแห่งการเกษตร (ดาวเสาร์) ได้จัดการกับบิดาของตนสำเร็จเรีบยร้อยแล้ว  ก็ได้ปล่อยพี่-น้อง ไทแทน ทั้งหมดออกมาจากคุกทาร์ทารัสที่อยู่ใต้บาดาลลึก

จากนั้นโครนัสก็ได้รับพระนางรีอา ซึ่งเป็นพี่น้องท้องเดียวกันมาเป็นราชินี  และมอบหมายหน้าที่ให้พี่น้องไทแทนช่วยกันดูแลโลก   แต่โครนัสมิได้สนใจพี่น้องอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ไทแทน  ถึงแม้ว่าพระนางไกอา จะร้องขอสักเท่าใด ก็ไม่ทำให้โครนัสเปลี่ยนใจได้

โครนัส กับ รีอา  มีโอรสและธิดาร่วมกัน 5 องค์  แต่ด้วยความกลัวว่าบุตรจะกระทำกับตน เช่นเดียวกับที่ตนเตยได้กระทำต่อพระราชบิดา  จึงกลืนลูกทั้งห้าลงท้องของตนเองไป เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม

พระนางรีอาตกใจการกระทำของโครนัสเป็นอย่างมาก  ก็วางอุบายช่วยลูกคนที่ 6  โดยเมื่อให้กำเนิดทารกแล้ว โครนัสก็เรียกให้นำทารกมาให้กิน  พระนางรีอาจึงนำเอาหินห่อผ้าส่งให้สามี   โครนัสไม่ต้องการจะดูหน้าลูกจึงรีบรับไปกลืนลงท้องอย่างรวดเร็ว

จากนั้นพระนางรีอาก็ได้นำบุตรที่รอดชีวิตนี้  ไปซ่อนไว้ที่ภูเขาไอดาที่เกาะครีต และตั้งชื่อทารก ว่า ซูส  แล้วฝากให้กับชาวเผ่านักรบคิวเรสเตสช่วยเลี้ยงดูจนกว่าทารกจะเติบใหญ่

เมื่อเติบโตขึ้น ซูส ได้เล่าเรียนวิชา ความรู้ จาก นางเมทิส ซึ่งเป็นเทพไทแทน  นางเป็นทั้ง พี่เลี้ยง ครู และภรรยา   นางเป็นผู้สั่งสอนความเชื่อต่างๆ และเล่าความจริงเกี่ยวกับประวัติของซูสให้ทราบ   ซูสโกรธแค้นพระบิดาเป็นอย่างยิ่ง   จึงวางแผนปลอมตัวไปเป็นคนรับใช้ แล้วใส่ยาพิษลงในสุราให้พระบิดาดื่ม

โครนัส ดื่มสุราที่มีพิษเข้าไปก็เกิดอาการคลื่นไส้  และสำรอกเอาโอรสธิดาที่อยู่ในท้องทั้งห้า และก้อนหินออกมา   ด้วยโอรสธิดาทั้งห้าเป็นเทพจึงทำให้ไม่ตาย และสามารถเติบโตได้ภายในท้องของพระบิดาได้  โอรสและธิดา ทั้ง 5 ประกอบด้วย  โปไซดอน , เฮดีส , เฮรา , เฮสเทีย และ ดีมีเตอร์

พี่น้องทั้งห้าต้องการให้ซูสเป็นผู้นำกลุ่มของพวกเขา  เพื่อรวบรวมเทพก่อกบฎต่อต้านไทแทน   โครนัสรู้สึกกลัวพลังของซูสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จึงได้รวบรวมกองกำลังเหล่าไทแทนเพื่อต่อต้านกลุ่มเทพรุ่นใหม่  และเลือกให้แอตลาสเป็นผู้นำกองทัพนี้

นักเรียนคิดว่าการแก้ปัญหาพลังงานในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร

ภาพจากเว็บ  www.opoai.in.th

             บทความนี้อยากจะให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น   โปรดใช้ความรู้ของแต่ละคนในการแสดงความคิดเห็นด้วยครับ