นักเรียนคิดว่าการแก้ปัญหาพลังงานในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร

ภาพจากเว็บ  www.opoai.in.th

             บทความนี้อยากจะให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น   โปรดใช้ความรู้ของแต่ละคนในการแสดงความคิดเห็นด้วยครับ

โฆษณา

29 comments on “นักเรียนคิดว่าการแก้ปัญหาพลังงานในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร

 1. นางสาวอลิสา เลี่ยวเส็ง ชั้นม.6/9 เลขที่ 24

  หาวิธีการผลิตพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้จำนวนมาก และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตามมาภายหลัง

 2. นางสาวนิลรัตน์ แก้วยก ม.6/7 เลขที่ 18

  นางสาวนิลรัตน์ แก้วยก ม.6/7 เลขที่ 18
  ทุกคนจะต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น การใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือสำนักงานเมื่อไม่ใช้แล้วก็ควรจะปิดไฟ ใช้พลังงานที่สามารถผลิตทดแทนได้และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญจะต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะเราจะต้องอยู่กับสิ่งนี้อีกนาน

 3. นางสาวชุติวรรณ ภู่บุญ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 12

  นางสาวชุติวรรณ ภู่บุญ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 12
  ทุกคนต้องช่วยกันประหยัดในการใช้พลังงานแล้วหาพลังงานที่สามารถผลิตชึ้นแทนมาใช้โดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่มีผลกระทบน้อยที่สุด

 4. นางสาวสุพรรษา สืบพรม ชั้นม.6/7 เลขที่29

  นางสาวสุพรรษา สืบพรม ชั้นม.6/7 เลขที่29
  ใช้พลังงานทดแทน เช่นพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น

 5. นางสาวณัฐสินี จะรอนรัมย์ ชั้นม.6/7 เลขที่ 14

  เราต้องช่วยกันประหยัดไฟฟ้าในบ้านของเราให้มากที่สุด เช่น การถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ขณะที่เราไม่ได้ใช้งานเป็นการประหยัดพลังงานเพื่อมีพลังงานไว้ใช้ในประเทศที่ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะ

 6. นายคมกริช เทินสระเกษ ชั้นม.6/7 เลขที่ 35

  พวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศครับ เช่นการประหยัดการใช้ไฟฟ้าในบ้านของตนเองเป็นต้น

 7. นายนฤดล วงศ์ดี ชั้นม.6/7 เลขที่ 7

  เราควรช่วยกันประหยัดพลังงานโดยการลดการใช้พลาสติกต่างๆๆและลดการใช้ไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้น่ะครับ

 8. นายบรรญัติ ดาราย้อย ชั้นม.6/7 เลขที่ 4

  ลดการใช้ไฟฟ้าในบ้านของเรา เช่นการถอดปลั๊กทีวี การปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อเราไม่ใช้แล้ว

 9. ช่วยกันประหยัดพลังงานและก็หาพลังงานมาทดแทนไม่ก็สร้างโรงงานไฟ้ฟ้านิวเคลียร์เลยค่ะ

 10. ต้องใช้พลังงานให้คุ้มค่า ช่วยกันประยัดไฟ ใช้เท่าที่จำเป็นค่ะ

การแสดงความเห็นถูกปิด