นักเรียนคิดว่าการแก้ปัญหาพลังงานในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร

ภาพจากเว็บ  www.opoai.in.th

             บทความนี้อยากจะให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น   โปรดใช้ความรู้ของแต่ละคนในการแสดงความคิดเห็นด้วยครับ

โฆษณา

29 comments on “นักเรียนคิดว่าการแก้ปัญหาพลังงานในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร

 1. นางสาวเพชรรัตน์ สุขจันทร์ ชั้นม.6/3 เลขที่ 27

  ต้องใช้พลังงานให้คุ้มค่า ช่วยกันประหยัดไฟ ใช้เท่าที่จำเป็นค่ะ

 2. นางสาววนิดา การัมย์ ชั้นม.ุุ6/3 เลขที่ 30

  สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เลยค่ะ จะได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้เพียงพอ

 3. นางสาวปาริชาติ นิพลรัมย์ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 19

  ช่วยกันประหยัดพลังงาน

 4. นางสาวณัฐสิมา มิถุนาวงค์ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 15

  ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และหันมาใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่มีอยู่มากขึ้น

 5. นางสาวสิขเรศ คนยั้ง ชั้นม.6/7 เลขที่ 28

  สิ่งแรกที่ทุกคนควรจะทำคือมีจิตสำนึก
  ถ้าคนเรามีจิตสำนึก สิ่งต่างๆก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็น การประหยัด การเห็นคุณค่าของพลังงาน

 6. นางสาวรัชนีวรรณ โกยรัมย์ ชั้นม.6/7 เลขที่ 22

  เราควรช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน และลดการใช้พลาสติกต่างๆเพื่อลดปริมาณในการผลิต

 7. นางสาววิรัญญา ฤาชา ชั้นม.6/7 เลขที่ 24

  เราควรปิดไฟในที่ที่เราไม่ใช้งานเพื่อลดปริมาณไฟฟ้าในประเทศ

 8. นายรุ่งเรือง พะวรรัมย์ ชั้นม.6/7 เลขที่ 6

  ลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดการเกิดภาวะเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อโลก

 9. นางสาวอรสา พะวงรัมย์ เลขที่23ชั้น ม.6/9

  ใช้พลังงานให้น้อยลง ใช้เท่าที่มีอยู่ ไม่ใช้พลังงานฟุ่มเฟือย ใช้อย่างมีเหตุผล

การแสดงความเห็นถูกปิด