ตำนานดาวตอนที่ 4 สงครามมหาเทพ

ภาพจากเว็บ  www.bloggang.com

                  จากตอนที่ 3  กองทัพเทพรุ่นใหม่ นำโดยซูส  ได้ยกทัพต่อสู้กับกองทัพของเทพไทแทน ซึ่งนำโดยแอตลาส  และต่สู้กันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสิบปี ก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะอย่างเด็ดขาด   พระแม่ไกอาหรือพระแม่ธรณีจึงแนะนำให้ซูสไปปล่อยไซคลอปและยักษ์ซึ่งยังถูกขังอยู่ในเหวลึกอันมืดมิด (เราเรียกกันว่า นรก)  แล้วดึงไซคลอปกับยักษ์มาเป็นพวก

ไซคลอปนั้นมีอำนาจวิเศษ รู้แหล่งที่ซ่อนของอาวุธวิเศษและสามารถให้พรได้   จึงตอบแทนซูส โดยบอกที่ซ่อนของอาวุธวิเศษและให้พรวิเศษ   โดยให้ซูสสามารถควบคุมสายฟ้าได้ (เทพเจ้าสายฟ้า)   มอบหมวกเหล็กแห่งรัตติกาลที่เมื่อสวมใส่จะล่องหนได้   เฮเดสใช้หมวกนี้เข้าไปอาวุธเคียวมาจากโครนัส   โพไซดอนได้หอกสามง่ามวิเศษและนำไปต่อสู้กับพระบิดา(โครนัส) จนได้รับชัยชนะ

เมื่อฝ่านของตนได้รับชัย ซูสก็ขึ้นครองสวรรค์   แบ่งพื้นที่บนโลกให้พี่น้องครอบครองกันคนละส่วน   และตัดสินให้โครนัส กับบรรดาเทพไทแทนที่เป็นอริ ไปขังไว้ที่คุกเดิมของพวกไซคลอป (นรก ตรุ ทาร์ทารัส)    และผู้ที่ถูกลงโทษหนักที่สุดก็คือ แม่ทัพแอตลาส ซึ่งถูกสั่งให้เป็นผู้แบกสวรรค์ไว้ตลอดไป

โฆษณา

2 comments on “ตำนานดาวตอนที่ 4 สงครามมหาเทพ

  1. นางสาวธิดา เทวินรัมย์ ชั้นม.6/7เลขที่17

    มีความสนุกในเรื่อง ในเรื่องมีการลงโทษในบทที่นักเกินกว่าผู้คนปกติจะทำได้ยกตัวอย่างจากเรื่องเช่น ตอนให้แม่ทัพแอตลาสถูกลงโทษโดยการให้แบกสวรรค์ไว้ตลอดไป

  2. นายพลวัฒน์ ทรงชัย ชั้นม.6/9 เลขที่ 31

    โดยให้ซูสสามารถควบคุมสายฟ้าได้ (เทพเจ้าสายฟ้า) มอบหมวกเหล็กแห่งรัตติกาลที่เมื่อสวมใส่จะล่องหนได้ เฮเดสใช้หมวกนี้เข้าไปอาวุธเคียวมาจากโครนัส โพไซดอนได้หอกสามง่ามวิเศษและนำไปต่อสู้กับพระบิดา(โครนัส) จนได้รับชัยชนะ

การแสดงความเห็นถูกปิด