ปัญหาของไอสไตน์ ข้อที่ 3

ภาพจากเว็บ  mblog.manager.co.th

                    นี้เป็นคำถามของ อัลเบิร์ท ไอสไตน์  นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเรา…และว่ากันว่ามนุษย์ทั้งโลก 98% ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

ข้อที่ 3  มีถุงทองอยู่ทั้งหมด 12 ถุงซึ่งแต่ละถุงจะมีทองอยู่ และใน 12 ถุงนี้มีถุงหนึ่งที่เป็นทองปลอมทั้งถุง (เหรียญทองจริงหนัก = 10 g ,เหรียญทองปลอมหนัก
= 9 g )

จะต้องชั่งน้ำหนักอย่างน้อยที่สุดกี่ครั้ง ถึงจะรู้ว่า ถุงไหนเป็นของปลอม

-จำนวนเหรียญทองในแต่ละถุงไม่เท่ากัน

-ชั่งด้วยเครื่องชั่งแบบไหนก็ได้

-การชั่งไปแล้วค่อยๆนำเหรียญออกหรือเพิ่มถือว่า เป็นการชั่งครั้งใหม่

ข้อมูลจาก   http://www.dek-d.com

โฆษณา