ปัญหาของไอสไตน์ ข้อที่ 8

ภาพจากเว็บ  www.diaryclub.com

                     นี้เป็นคำถามของ อัลเบิร์ท ไอสไตน์  นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเรา…และว่ากันว่ามนุษย์ทั้งโลก 98% ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

ข้อที่ 8 มีคนอยู่ 5 คน ซึ่ง แต่ละคนใช้เวลาในการเดินข้ามสะพาน ตอนกลางคืนไม่เท่ากัน คนแรกใช้ เวลา 12 นาที คนที่สอง 9 นาที คนที่สาม 6 นาที คนที่สี่ 3 นาที คนสุดท้าย 1 นาที

-สะพานรับน้ำหนักได้มากสุด 2 คน

-ตะเกียงอยู่ได้ นาน 30 นาที

-มีคนเอาตะเกียงไป ต้องเอากลับมาด้วย และเสียเวลาเดินย้อนมาเท่ากับที่ระบุไว้ข้างต้น

-จะแบกขึ้นหลังไป ก็ถือนับเอาเวลา ที่มากที่สุด เช่น 1 ไปกับ 12 ก็นับว่า 12 นาที เพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกว่าแบกขึ้นหลัง เดินไปธรรมดาก็ใช้เวลาเท่ากัน ไม่หนักด้วย

ถามว่า จะข้ามสะพานยังไงให้ 5 คนข้ามไปได้หมด โดยที่สะพานไม่หัก และตะเกียงไม่ดับเสียก่อน

ข้อมูลจาก  http://www.dek-d.com

โฆษณา

One comment on “ปัญหาของไอสไตน์ ข้อที่ 8

  1. 1. 1ไปกับ3 ให้3กลับ ใช้เวลา 6 นาที
    2. 9ไปกับ12 ให้1กลับ ใช้เวลา 13นาที
    3. 6ไปกับ1 ให้1กลับ ใช้เวลา 7 นาที
    4. 3ไปกับ1 ใช้เวลา 3 นาที
    รวมเป็น 6+13+7+3=29นาที ตะเกียงยังไม่ดับครับ

การแสดงความเห็นถูกปิด