ปัญหาของไอสไตน์ ข้อที่ 9

ภาพจากเว็บ  www.diaryclub.com

                     นี้เป็นคำถามของ อัลเบิร์ท ไอสไตน์  นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเรา…และว่ากันว่ามนุษย์ทั้งโลก 98% ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

ข้อที่ 9  มีแก้วอยู่ 3 ใบ แต่ละใบมีความจุต่างกันคือ ใบที่หนึ่ง 19 หน่วย ใบที่สอง 13 หน่วย และ ใบที่สาม 7 หน่วย ตามลำดับ ถ้ามีน้ำอยู่ในใบที่สอง และใบที่สาม เต็ม

คำถาม คือ ทำอย่างไรให้ได้น้ำ 10 หน่วย

ข้อมูลจาก  http://www.dek-d.com

 

โฆษณา