ช่วยดูช่วยเชียร์ ศิษย์เก่ากระสังให้เข้าสู่วงการโทรทัศน์


โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8  ผลิตโดย นางสาวแสงดาว  สอนบุญชู

ศิษย์เก่าโรงเรียนกระสังพิทยาคม ม.6/1 ปีการศึกษา 2554 และคณะ

วิธีตรวจสอบคะแนน O-NET ของนักเรียน ป.6 และ ม.3

ภาพจากเว็บ  www.enn.co.th

           นักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบคะแนนของตนเอง หรือญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ได้จากเว็บของ สทศ. ตาม link ข้างล่างนี้นะครับ

http://www.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

นักเรียนสามารถนำผลของ O-net ไปคิดเป็นคะแนนเกรดเฉลี่ยเพื่อจบ ป.6 และ ม.3 ในอัตราส่วน GPA 6 ภาคเรียน 80% + O-net 20%

จะได้คะแนนผลการเรียน ที่จะต้องนำไปใช้สมัครเรียนต่อ หรือสมัครเข้าทำงานครับ

สทศ. ประกาศผลสอบ O-Net แล้ว

ภาพจากเว็บ www.thai.swm.ac.th

                 สทศ.ประกาศผลโอเน็ตนักเรียนป.6และม.3 ก่อนกำหนดเป็นวันที่ 14 มี.ค. โดยโรงเรียนที่จะนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ประกอบการคัดเลือกสามารถตรวจสอบคะแนนได้ทางเวบไซต์สทศ. http://www.niets.or.th เผยคะแนนเฉลี่ยเกือบทุกวิชาต่ำกว่าครึ่ง

วันที่ 14 มี.ค. 56 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ( สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สทศ.กำหนดจะประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนป.6และม.3 ในวันที่ 15 มี.ค.นั้น แต่ปรากฏว่าสทศ.สามารถประมวลผลเสร็จก่อนจึงประกาศผลสอบโอเน็ต ในวันที่ 14 มี.ค. ทั้งนี้โรงเรียนและสถานศึกษาที่จะนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อม.1และม.4 สามารถตรวจสอบข้อมูลคะแนนโอเน็ต ผ่านระบบ RPS โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th เข้าเมนู “เข้าระบบ RPS” โดยใส่ Username รหัสโรงเรียน 10 หลัก และ รหัสผ่านเข้าระบบ แต่หากโรงเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ RPS ติดต่อ สทศ. โทร. 0-2217-3800 หรือ 08-1731-4146

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับค่าสถิติของผลการสอบครั้งนี้มีดังนี้นักเรียนระดับ ป.6 วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 773,016 คน คะแนนเฉลี่ย45.68 คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนนต่ำสุด0.00 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เข้าสอบ772,977 คน เฉลี่ย44.22 สูงสุด96.00 ต่ำสุด0.00 ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ773,015 คน เฉลี่ย36.99 สูงสุด100.00ต่ำสุด 0.00 คณิตศาสตร์ เข้าสอบ772,914คน เฉลี่ย35.77 สูงสุด100.00ต่ำสุด0.00 วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ773,009คน เฉลี่ย37.46 สูงสุด94.50ต่ำสุด0.00 สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบ773,011คน เฉลี่ย54.84 สูงสุด100.00ต่ำสุด0.00 ศิลปะ เข้าสอบ772,666คน เฉลี่ย52.27 สูงสุด100.00ต่ำสุด15.00 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ772,633คนเฉลี่ย53.85 สูงสุด100.00ต่ำสุด0.00

สำหรับ ม.3 ภาษาไทย เข้าสอบ754,149 คน เฉลี่ย54.48 สูงสุด92.00ต่ำสุด20.00 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เข้าสอบ753,358 คน เฉลี่ย47.12 สูงสุด98.00 ต่ำสุด0.00 ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ753,947 คน เฉลี่ย28.71 สูงสุด100.00ต่ำสุด0.00 คณิตศาสตร์เข้าสอบ753,510คน เฉลี่ย26.95สูงสุด100.00 ต่ำสุด0.00วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ752,903คน เฉลี่ย35.37สูงสุด98.00ต่ำสุด0.00สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบ753,084คน เฉลี่ย56.67สูงสุด95.00 ต่ำสุด2.50ศิลปะ เข้าสอบ752,893คน เฉลี่ย43.31 สูงสุด95.00 ต่ำสุด0.00การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ752,865คน เฉลี่ย47.39สูงสุด94.00ต่ำสุด0.00

 

ข้อมูลจาก  http://www.niets.or.th