วิธีคิดคะแนน O-net 20%เพื่อใช้ตัดสินผลการเรียน

   วิธีคิดคลายกับการคิดเกรดเฉลี่ยทั่วไป แต่แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ เกรดเฉลี่ยที่เรียนมา3 ปี กับ เกรดเฉลี่ย O-net  โดยใช้อัตราส่วน 80%+20%  ลองศึกษาดูในเอกสารข้างล่างนี้นะครับ

One comment on “วิธีคิดคะแนน O-net 20%เพื่อใช้ตัดสินผลการเรียน

  1. Pingback: O-NET ม.6 ประกาศผลแล้ว | Blog ครูพิทักษ์ฉัตร เทพราชา

การแสดงความเห็นถูกปิด