ตำนานดาวตอนที่ 7 โพรมิธิอัส ผู้สร้างมนุษย์

ภาพจาก  http://warut1715.wordpress.com

                             โพรมิธิอัส  เป็นเทพไทแทนที่เป็นบุตรของ เทพไอเอพพิทัส กับ นางนิมฟ์เอเชีย มีพี่น้องสี่ตน เป็นแฝดสองคู่ คือ คู่แรก ได้แก่ เมเนทิอัส กับ แอตลาส และคู่สอง ได้แก่  โพรมิธิอัส (แปลว่า เห็นล่วงหน้าหรือคิดก่อนทำ) กับ เอพิมิธิอัส  (แปลว่า เห็นทีหลังหรือทำแล้วค่อยคิด)

ไอเอพพิทัส (เป็นลุงของซูส) ก่อกบฏต่อต้าน ซูส ส่วนลูกๆ ก็แยกออกเป็นสองฝ่าย คือ เมเนทิอัส กับ แอตลาส นั้นเข้าทางพ่อของตน แต่ โพรมิธิอัส กับ เอพิมิธิอัส นั้นสนับสนุนซูส

เมื่อสงครามจบ ซูสเป็นฝ่ายชนะ ผลตอบแทนของทั้งสองกลุ่มจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  โดย เมเนทิอัสถูกฆ่าตาย แอตลาสถูกสั่งให้ต้องแบกสวรรค์ไว้ตลอดกาล  ส่วน โพรมิธิอัส กับ เอพิมิธิอัส นั้นได้รับความไว้ว่างใจจากซูสให้เป็นคนสนิท  และแต่งตั้งให้มีหน้าที่สร้างชีวิตขึ้นบนโลก ซึ่งในตอนนั้นบนโลกยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ เลย

โพรมิธิอัส กับ เอพิมิธิอัส เดินทางมาที่โลกแล้วก็เอาดินมาปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆ โดย เอพิมิธิอัส นั้นเพลิดเพลินกับการปั้นมาก ปั้นไปก็เสกพรไป ไม่ได้ยั้งคิด  ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่น่าเกิดและดุร้ายหลายอย่าง  ส่วนโพรมิธิอัส นั้นค่อยๆ คิดปั้นสิ่งมีชีวิตอย่างสวยงามประณีตและคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน  ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่สวยงาม และที่สำคัญ โพรมิธิอัส ได้ปั้นมนุษย์โดยจำลองเลียนแบบรูปร่างของเทพเพศชาย (เขาปั้นเฉพาะผู้ชาย)  และในขณะที่เขาปั้นมนุษย์อยู่นั้น  พระนางอธีน่ามาตรวจงานแทนซูสพอดี ทรงพอพระทัยและมอบชีวิตให้แก่มนุษย์   มอบพระวิเศษให้มนุษย์มีความคิดเป็นของตนเอง  และสามารถเอาชนะเหนือสัตว์ทั้งปวงได้

หุ่นมนุษย์ทีโพรมิธิอัสปั้นนั้น ให้ความเคารพต่อเขาเป็นอย่างมาก  ทำให้ซูสนั้นไม่พอใจ เพราะมนุษย์ให้ความสคัญต่อโพรมิธิอัสมากกว่าตน  จึงสั่งไม่ให้สอนอารยธรรมให้แก่มนุษย์  ซึ่งโพรมิธิอัสเองก็ปฏิบัติตามเป็นอย่างดี  แต่ผู้ที่ขัดคสั่งของซูสกลับเป็น พระนางอธีน่า พระธิดาองค์โปรดของซูสเอง

เมื่อซูสเห็นมนุษย์แข็งแกร่งขึ้นก็ ชักหงุดหงิดไม่พอใจ  พระองค์อยากรู้ว่า พระองค์มีความสำคัญต่อมนุษย์มากแค่ไหน  จึงสั่งให้ โพรมิธิอัส ไปสอนให้มนุษย์รู้จักการบูชาเทพเจ้า   โพรมิธิอัส รักมนุษย์ดั่งลูกหลานของตนเอง  ก็กังวลว่า หากมนุษย์ต้องหาเครื่องสังเวยให้กับเทพเจ้าทุกวันแล้วจะมีเวลาไปทมาหากินได้อย่างไร   จึงใช้อุบายฆ่าวัวตัวโต  แล้วแล่เนื้อแยกเป็นสองกอง  กองที่หนึ่งเป็นกองเนื้อสันส่วนที่ดีๆ แล้วเอาแผ่นพังผืดห่อหุ้มไว้(ดูไม่น่ากิน)  และกองที่สองเป็นกองกระดูกแล้วเอาแผ่นไขมันเนื้อติดมันห่อไว้(ดูไม่น่ากิน)

จากนั้น โพรมิธิอัส ได้ไปทูลซูสว่า จะเลือกเนื้อกองใด เมื่อซูสเห็นกองเนื้อก็ตัดสินใจเลือกกองที่สองซึ่งห่อไว้ด้วยไขมันเนื้อติดมัน   แต่เมื่อเปิดออกดูพบแต่กระดูกอยู่ภายใน ซูส แทบคลั่ง  พระองค์พิโรธมาก ไม่ยอมให้ไฟแก่มนุษย์ตามที่โพรมิธิอัสร้องขอ  และกล่าวว่า “ให้พวกมันกินเนื้อดิบๆ อย่างอย่างนั้นตลอดไป”

โฆษณา