สถานที่ดูดาว ตอนที่2 มอหินขาว

ภาพจากเว็บ  www.tlcthai.com

                                มอหินขาว  อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแคนลา  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยกลุ่มหินทรายสีขาว เรียงราย กระจัดกระจายออกเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันอย่างน่าอัศจรรย์ เช่น  กลุ่มหินต้นไทร  กลุ่มหินโขลงช้าง  กลุ่มเสาหินห้าต้น เป็นต้น

                                บริเวณของมอหินขาวมีลักษณะเป็นลานกว้าง  และมีทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะแก่การชมดาว  ออกจากนี้เงานของเสาหินยังสร้างบรรยากาศให้การดูดาวเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

                               ศึกษารายละเอียดเพื่อวางแผนการเดินทางได้ที่เว็บ http://park.dnp.go.th

โฆษณา