เดินหน้าติดตั้งโซลาร์เซลล์ครัวเรือน

ภาพจากเว็บ www.efe.or.th

                   นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว. พลังงาน เปิดเผยในงานประชุม “อาเซียน เอ็นเนอร์ยี่ เอ้าท์ลุค” ว่า มอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)ไปทบทวนมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะด้านการกำหนดราคาค่าติดตั้ง ซึ่งคาดว่ากระทรวงพลังงานจะสามารถประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาในภาคครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมได้ในเดือน มิ.ย. 56

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพลังงานมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมโครงการระบบขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งในระดับชุมชนและครัวเรือนรวมทั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (พีวี รูฟทอป) ในภาคครัวเรือนจำนวน 100,000 หลังกำลังผลิต   300 เมกะวัตต์ และอาคารโรงงาน 1,000 แห่ง กำลังการผลิต 500 เมกะวัตต์ ในเขตจังหวัดที่มีโรงงานและอาคารควบคุมที่ใช้พลังงานสูงสุด 10 จังหวัดแรก โดยผลการศึกษาเบื้องต้นพพ.เสนอค่าติดตั้ง 212,000 บาทหรือประมาณ 70 บาทต่อวัตต์ ซึ่งทางรมว.พลังงานเห็นว่าราคาดังกล่าวสูงเกินไปจึงให้ไปทบทวนใหม่

สำหรับการประชุมอาเซียน เอ็นเนอร์ยี่ เอ้าท์ลุค” ครั้งนี้ก็จะเป็นการระดมแผนจัดการด้านพลังงานของแต่ละประเทศเพื่อนำมาสรุปเป็นแนวโน้มภาพรวมปี 56 ซึ่งทางทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (ไออีเอ) ได้เชิญไทยไปดูการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฝรั่งเศสดังนั้นจะพาสื่อมวลชนไปดูตามคำเชิญในโอกาสต่อไป โดยเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคตนั้นตามแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าหรือพีดีพี ระยะยาว 20 ปี ทางกระทรวงจะยังไม่ตัดทิ้งแต่จะสร้างหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน

นอกจากนี้ทบวงพลังงานระหว่างประเทศประเมินว่าการใช้พลังงานในอนาคตของภูมิภาคเอเชียจะสูงขึ้นมากโดยเฉพาะส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าประเทศไทยจะต้องการอีกเท่าตัว หรือ70,000 เมกะวัตต์ ดังนั้นไทยควรจะศึกษาแหล่งพลังงานใหม่โดยเฉพาะนิวเคลียร์ และถ่านหินควบคู่กันไปจากปัจจุบันที่พึ่งพิงก๊าซธรรมชาติค่อนข้างมาก เพื่อให้ต้นทุนต่ำ

 

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/

Advertisements