เตือนม.ราชภัฏ รับเด็กเรียนครูเกินกว่าเกณฑ์คุรุสภา มีปัญหาแน่

ภาพจากเว็บ  www.learners.in.th

                   คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เตือน อธิการบดีราชภัฏ รับเด็กเข้าเรียนครู เกินกว่าเกณฑ์ของคุรุสภา ระบุ อาจส่งผลเสียระยะยาวได้

                  นายสุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปค.มรภ.) และประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า ในปีนี้มีเด็กนักเรียนสมัครสอบคณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในจำนวนที่มากกว่าที่คุรุสภากำหนด จึงกังวลว่า จำนวนนักศึกษาที่เรียนครู มีเพียงพอต่อความต้องการของประเทศแล้ว การรับนักศึกษาเกินจำนวนอาจจะทำให้เกิดปัญหาทั้งต่อมหาวิทยาลัย ,ผู้เรียน และต่อประเทศ ในอนาคตได้ เพราะการรับนักเรียนเกินเกณฑ์ จะทำให้มีจำนวนบัณฑิตที่จบครูล้นต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งคุรุสภาอาจจะไม่ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่รับเกินกว่าตัวเลขที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งยังไม่รู้ข้อจำกัดในเรื่องของระเบียบข้อบังคับของคุรุสภา ที่กำหนดห้ามไม่ให้เปิดเกินจำนวนอย่างเด็ดขาด เพราะเคยมีปัญหาลักษณะนี้มาก่อน และคุรุสภาไม่รับรองมาหลายแห่งแล้ว โดยขณะนี้ตนเองได้รับรายงานว่า มีหลายแห่งเปิดรับนักศึกษาเกินจำนวน ดังนั้นอธิการบดีจะต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาภายใน ไม่ให้เด็กที่ตั้งใจมาเรียนต้องเสียโอกาส เสียเวลา แต่ถ้าผลิตตามจำนวน นอกจากภาพลักษณ์วิชาชีพ ตลอดจนคุณภาพของบัณฑิตที่ดีแล้ว ยังทำให้มีตำแหน่งงานรองรับพอเพียงอย่างแน่นอน(ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์)

 

ที่มา :  http://www.enn.co.th

Advertisements