“ผอ.สพม.” ยันไม่ขัด “ทรงผม”

                     กรณีนักเรียนและผู้ปกครองร้องผ่านสายด่วนการศึกษา 1579 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่ามีสถานศึกษาหลายแห่งไม่ปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับความประพฤติ การแต่งกายและแบบทรงผมของนักเรียนและนักศึกษาฉบับใหม่ หลัง ศธ.ทำหนังสือสั่งการถึงหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัด เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนนั้น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายสัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพฯ เขต 2 กล่าวว่า ในส่วนของ สพม. กรุงเทพฯ เขต 2 ทำหนังสือถึงโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพม.กรุงเทพฯ เขต 2 ให้ปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงฯ แต่ที่ผ่านมามีผู้ปกครองบางรายไม่เข้าใจ และสอบถามมาที่เขตพื้นที่ฯ บ้าง ซึ่งเขตพื้นที่ฯ ก็ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแล้ว ขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ อีก

“ผมเข้าใจว่าที่นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เพื่อไม่เป็นการไปละเมิดสิทธิของเด็ก ตามหลักการประชาธิปไตย ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่เรื่องนี้อยู่ที่มุมมอง เพราะแต่ละฝ่ายต่างก็มีเหตุผล ทั้งนี้ เชื่อว่าไม่มีโรงเรียนใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเพราะถือเป็นนโยบาย แต่ที่ยังมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นบ้าง ส่วนหนึ่งอาจเพราะโรงเรียนยังทำความเข้าใจไม่เพียงพอ เชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้น” นายสัจจากล่าว

ที่มา :  http://www.matichon.co.th

 

Advertisements