One comment on “ข้อสอบฟิสิกส์ รับตรง มข. ปีการศึกษา 2556

  1. นางสาวพนัดดา(เลี่ยนชื่อเป็น พิชญาภา) กางรัมย์ ม.6/7

    เป็นแนวทางในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

การแสดงความเห็นถูกปิด