ข้อสอบฟิสิกส์ รับตรง มข. ปีการศึกษา 2550

Advertisements

One comment on “ข้อสอบฟิสิกส์ รับตรง มข. ปีการศึกษา 2550

  1. นางสาวสุธิดา เจริญรัมย์ ม.6/7 เลขที่ 29

    เข้าใจวิธีการทำโจทย์ที่ถูกต้อง มีเทคนิคในการทำข้อสอบที่ว่องไว

การแสดงความเห็นถูกปิด