เฉลยใบงานที่ 8

Advertisements

One comment on “เฉลยใบงานที่ 8

  1. นางสาวสุธิดา เจริญรัมย์ ม.6/7 เลขที่ 29

    ได้เข้าใจวิธีการทำโจทย์ที่ถูกต้อง ช่วยฝึกกระบวนทางความคิด

การแสดงความเห็นถูกปิด