สารคดี ประวัติของไอสไตน์

Advertisements

One comment on “สารคดี ประวัติของไอสไตน์

  1. ไอสไตน์เป็นคนฉลาดไฝ่รู้ไฝ่เรียนควรเอาเป็นแบบอย่าง

การแสดงความเห็นถูกปิด