ตัวต้านทาน

Advertisements

2 comments on “ตัวต้านทาน

  1. ตัวต้านทาน ทำหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้า มีหน่อยเป็น โอห์ม

  2. นางสาวกาญจนา อะทอยรัมย์ เลขที่ 22 ม.6/7

    ได้รู้ว่าตัวต้านทานแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือลักษณะต่างๆๆๆ

การแสดงความเห็นถูกปิด