ตัวเก็บประจุ

Advertisements

One comment on “ตัวเก็บประจุ

  1. นางสาวกาญจนา อะทอยรัมย์ เลขที่ 22 ม.6/7

    ทำให้ได้รู้ถึึงชนิดของตัวเก็บประจุว่ามี3 แบบคือ แบบคงที่ แบบปรับค่าได้ แบบเลือกค่าไ้ด้ และอีกมากมายที่เราูรู้ถ้าเกิดให้บรรยายออกมาเป็นคำพูดก็คงไม่หมด รู้แค่ว่ามันดีมากๆๆๆๆ จริงๆๆ คะ

การแสดงความเห็นถูกปิด