สรุปสูตรไฟฟ้าสถิต

Advertisements

2 comments on “สรุปสูตรไฟฟ้าสถิต

  1. นางสาวพนัดดา(เปลี่ยนชื่อเป็น พิชญาภา) กางรัมย์ ม.6/7

    เป็นการสรุปสูตรที่ง่ายต่อการจำ และการนำไปทำข้อสอบ

  2. เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมาก สามารถเข้าศึกษาค้นคว้าได้ง่าย สรูปสูตรได้เข้าจัยดี
    เรื่องไฟฟ้าสถิต

การแสดงความเห็นถูกปิด