ชม “จันทรุปราคาเต็มดวง” ครั้งสุดท้ายของปี

557000011833201

ในวันที่ 8 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันออกพรรษานี้ คนไทยทุกภูมิภาคจะสามารถชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงได้ทั่วประเทศ ซึ่งครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ ที่เราจะสามารถสังเกตปรากฏการณ์แบบเต็มดวงได้ โดยครั้งล่าสุดจันทรุปราคาเต็มดวงที่เห็นได้ในประเทศไทยเกิดเมื่อ 3 ปีก่อนในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2544 ซึ่งก็ถือว่านานพอสมควร ที่เราไม่ได้เห็นปรากฏการณ์เช่นนี้

ปรากฏการณ์จันทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลก ผู้สังเกตบนโลกจะสังเกตเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไปทีละน้อยจนดวงจันทร์เข้าไปอยู่เงามืดทั้งดวง และเริ่มมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ออกจากเงามืดของโลก

ช่วงที่ดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกบางส่วนจะเรียกว่า “จันทรุปราคาบางส่วน” และช่วงที่ดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวง เรียกว่า “จันทรุปราคาเต็มดวง” จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเป็นสีแดงอิฐ เนื่องจากระหว่างเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงนั้น ยังคงมีแสงจากดวงอาทิตย์บางส่วนไปตกยังดวงจันทร์ โดยแสงบางส่วนนั้น ได้เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศโลกและหักเหแสง ซึ่งแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นอย่างแสงสีฟ้านั้นจะถูกกระเจิงออกไปหมด เหลือแต่แสงที่มีความยาวคลื่นยาวอย่างแสงสีส้มหรือแดงไปตกบนดวงจันทร์ ทำให้เราเห็ดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐ

โอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงจะมีโอกาสเพียงประมาณปีละ 1 – 2 ครั้ง และปรากฏการณ์จันทรุปราคาสามารถเกิดได้สูงสุดในรอบปีประมาณ 4 ครั้ง แต่จะไม่เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง โดยในการเกิดปรากฏการณ์ แต่ละครั้งสามารถมองเห็นจากประเทศไทยอย่างน้อยปีละครั้ง

2014-10-07_164728

สำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในคืนวันที่ 8 ตุลาคม นี้จะเกิดในช่วงที่ดวงจันทร์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ในเวลา 18.00 น. โดยประมาณ ซึ่งขณะนั้นคงต้องบอกว่าท้องฟ้ายังไม่มืดสนิท และจะยังคงมีแสงทไวไลท์อยู่ จึงอาจจะสังเกตเห็นได้ในช่วงหัวค่ำได้ยากสักนิด

หากใครที่โชคดีบริเวณจุดสังเกตมีท้องฟ้าที่ใสเคลียร์และไม่มีสิ่งบดบังบริเวณขอบฟ้า จะสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์ในช่วงเต็มดวงได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00 น. โดยประมาณ โดยครั้งนี้ดวงจันทร์จะอยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวงจนถึงเวลา 18.24 น. หลังจากนั้นดวงจันทร์จะค่อยๆ เคลื่อนออกจากเงามืดของโลกกลายเป็นจันทรุปราคาแบบบางส่วน

แหล่งที่มา : http://www.manager.co.th