ฟิสิกส์อะตอม

ภาพจากเว็บ www.vcharkarn.com

ฟิสิกส์อะตอม

เนื้อหา

1.   ทฤษฎีอะตอม

2.   การค้นพบอิเล็กตรอน

3.  การทดลองของทอมสัน

4.  การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

5.  การทดลองด้านสเปกตรัม

6.  การแผ่รังสีของวัตถุดำ

7.  ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

8.  ทฤษฎีอะตอมของโบร์

9.  ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค

10.  กลศาสตร์ควอนตัม

แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดฟิสิกส์อะตอม ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดฟิสิกส์อะตอม ชุดที่ 2

แบบฝึกหัดฟิสิกส์อะตอม ชุดที่ 3

แบบฝึกหัดฟิสิกส์อะตอม ชุดที่ 4

แบบฝึกหัดฟิสิกส์อะตอม ชุดที่ 5

แบบฝึกหัดฟิสิกส์อะตอม ชุดที่ 6

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/atomicphysics/index/index.htm

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=76489

https://sites.google.com/site/kruyoke/hxngreiyn-fisiks/srup-fisiks-xatxm

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/atom/structure/index.htm

สื่อวีดีโอจาก YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=BEzpgigMJXo&list=PL315CB0ACFA8AAC62

http://www.youtube.com/watch?v=t_4ABNPiIrg

http://www.youtube.com/watch?v=7SioaBr2uuQ

http://www.youtube.com/watch?v=F7qRyoKVlgc

http://www.youtube.com/watch?v=WsF_Smq2G2o

http://www.youtube.com/watch?v=mBKwse86dAA

http://www.youtube.com/watch?v=eSzBb5H3FKQ

http://www.youtube.com/watch?v=itrRw_Ups-4

http://www.youtube.com/watch?v=379rdNHjLUQ

http://www.youtube.com/watch?v=is4Rj5ED4ps

http://www.youtube.com/watch?v=7MfrvXtMiMI

8 comments on “ฟิสิกส์อะตอม

 1. ได้ทราบว่าฟิสิกส์อะตอม เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ ซึ่งศึกษาอะตอมอย่างเป็นระบบเดี่ยวที่ประกอบด้วยอิเล็กตรอนและนิวเคลียส อะตอม
  อ่านแล้วทำให้มีความรู้มากขึ้นด้วยค่ะ

 2. นาวสาวรัตนาภรณ์ เการัมย์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 23

  ได้รู้ว่า ==> มนุษย์เริ่มสนใจโครงสร้างของสสาร โดยการสังเกตสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติและพบว่ามีสมบัติแตกต่างกันหลากหลาย คือ มีทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส จึงสงสัยต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยชิ้นสjวนย่อยอย่างไร นำไปสู่ความคิดที่ว่าสสารมีชิ้นส่วนย่อยเล็กที่สุดที่เรียกว่าอะตอม

 3. นางสาว สุวนีย์ สุขจันทร์ ม.6/7 เลขที่ 30

  ได้รู้ว่าอะตอมมีบทบาทในการเรียนมากๆๆๆ

 4. น.ส ธัญชนก ปรัชญพฤทธิ์ ชั้น6/1 เลขที่21

  ได้ทราบว่า สสารที่มีชิ้นส่วนย่อยเล็กที่สุดเรียกว่า อะตอมและได้ทราบทฎษดีของอะตอม

 5. นางสาวอรวรรณ ฉัตรทัน ชั้นม.6/1 เลขที่ 15

  ได้ทราบว่า สารทุกชนิดประกอบด้วยอะตอมซึ่งเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ แต่อาจรวมกับอะตอมของธาตุอื่นในสัดส่วนที่คงตัว ทำให้เกิดสารประกอบอะตอมที่ยังคงลักษณะเฉพาะของมันขณะเกิดปฏิกิริยาเคมี”

 6. นางสาวอภิญญา พานเจริญ ม.6/1 เลขที่ 25

  ได้รู้ว่า ฟิสิกส์อะตอมจะเกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์และระเบิดปรมาณูอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมองอะตอมว่าเป็นระบบของอิเล็กตรอนและนิวเคลียส

 7. ทัศนีย์ กันรัมย์ ชั้นม.6/7เลขที่16

  อะตอมที่มีขนาดเล็กนี้ มีความสามารถเยอะจริงๆคะ

 8. ได้ทราบว่า สารทุกชนิดประกอบด้วยอะตอมซึ่งเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ แต่อาจรวมกับอะตอมของธาตุอื่นในสัดส่วนที่คงตัว ทำให้เกิดสารประกอบอะตอมที่ยังคงลักษณะเฉพาะของมันขณะเกิดปฏิกิริยาเคมี”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s