วีดีโอ

MVเพลงพลังงานทดแทน

เนื้อเพลงพลังงานทดแทน

น้ำมันหนึ่งลิตร        คิดเป็นเงิน..สักเท่าไร

ถ้าหากคุณใช้        ไม่ควบคุมคงหมดกัน

ฟุ่มเฟือยไฟฟ้า       ไม่เคย…คิดระวัง

ถ้าหากเขื่อนพัง        เรายัง…จะใช้อะไร

*    เพราะฉันรู้ว่าไม่มี           วันที่พลังงานจะกลับมา

และสุดท้ายกว่าคุณจะมองเห็นค่า          พลังงานคงไม่เหลือ

**    ป้องกันดีไหม       ใช้พลัง…งานทดแทน

ถึงไฟขาดแคลน        เราก็ยังมีใช้

แสง ลม และน้ำ          ทำพลังงานได้มากมาย

ขนาดมูลควาย         ยังกลายเป็นแก๊สได้อีก

ซ้ำ  ( * / ** )

เพราะฉันรู้ว่าไม่มี           วันที่พลังงานจะกลับมา

และสุดท้ายกว่าคุณจะมองเห็นค่า          พลังงานคงไม่เหลือ….เลย